Beste lid/ouder/verzorger,

Uw/jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over onze privacy statement. We hebben deze verklaring gemaakt vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Deze verklaring is opgesteld in begrijpelijke taal.
Zo zijn we transparant over wat we met jouw persoonsgegevens doen.

In ieder geval zullen wij altijd toestemming vragen om foto’s te mogen maken en info te verstrekken. Als een ouder/verzorger bezwaar maakt is er voor ons reden om geen film, foto enz. te maken van de groep.
 
Dit privacy statement informeert je onder andere over:

Wij zullen geen gegevens van leden enz. gebruiken. 

De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.

Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Deze verklaring geldt automatisch vanaf 18 mei 2018. Je hoeft hier verder niets voor te doen.  
 
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de CSS