Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat de Culturele Sportstichting het AVG-programma heeft doorlopen en dat de Culturele Sportstichting zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft de Culturele Sportstichting kennis over
de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

De onderdelen van de zelfverklaring door de Culturele Sportstichting zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 18-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.