Onze visie:

Mensen uit Utrecht met en zonder beperkingen laten deelnemen aan Martial Arts
op een daarvoor specifiek ingerichte locatie.

Wij werken graag met andere organisaties samen en doen dat nu al met de SJKK/EUJJS.


Missie Culturele Sportstichting (CSS):

De missie van de CSS is het in behoefte voorzien op het gebied van Cultuur en Martial Arts (MA) voor iedere burger/inwoner van Utrecht.

 • Wij vullen de behoefte/leegte op/aan die nu bestaat
 • Wij geloven in MA sporten voor iedereen
 • Wij doen aan promotie, clinics enz. om de activiteiten te promoten
 • Wij onderscheiden ons door een breed en gevarieerd aanbod van Sport en Cultuur in de breedste zin van het woord

Deze/onze activiteiten zijn bestemd voor alle inwoners met en zonder beperking. Iedereen heeft het recht om te participeren en socialiseren in de huidige maatschappij.


Onze kernwaarden:

 • Stimuleren van Sport en Cultuur voor iedereen
 • Maatschappelijk verantwoord handelen
 • Respect voor elkaar en
 • Respect voor andere culturen
 • Vertrouwen in de leraren en vrijheid om zelf te beslissen
 • Iedereen een gezond lichaam en Geestelijk Welzijn
 • Samenwerken met andere organisaties (sport, cultuur en welzijn)


Ons uiteindelijke doel:

Het uiteindelijke doel is een locatie te hebben, ingericht als Dojo, toegankelijk  voor iedereen.

Bovenstaande zal gerealiseerd kunnen worden door ondersteuning van Sport Utrecht (begeleiding, adviseren) en gemeente Utrecht door gelden, fondsen en/of subsidie beschikbaar te stellen en te ons faciliteren met een daarvoor bestemde ruimte of te implementeren in een bestaand iets.

De Gemeente Utrecht geeft veel geld uit aan sporten, maar zou zich kunnen onderscheiden in Nederland door gelden/fondsen beschikbaar te stellen/oormerken voor deze specifieke doelgroep en onze visie te helpen realiseren.


Hoe te realiseren?

 • Samen met de Gemeente Utrecht het benodigde bedrag bijeenbrengen. Dit kan in vorm van een (gedeelte)lening, subsidie, bijdrage organisatie, verhuur van locatie aan belanghebbenden, er zijn genoeg belangstellenden/potentiele huurders in Utrecht.
 • De gemeente zou ons kunnen faciliteren met een daarvoor geschikte ruimte: oude school, gymzaal enz.


Statement missie

Onze missie bestaat in het zoeken naar een geschikte locatie, overleggen met Sport Utrecht en de Gemeente Utrecht om dit te kunnen realiseren, inwoners van Utrecht aan het sporten te krijgen en houden en stimuleren van Sport en Cultuur voor iedereen op een maatschappelijk verantwoorde manier.